Dotaz ohledně řešení zatékání dešťové vody na ul. Olomoucká.

Zasláno: 19. 7. 2016

Status: 1. 12. 2016 dotaz doposud nezodpovězen. Lhůta daná Krajským úřadem opakovaně promlčena. Zaslána další stížnost.

Zatékání vody dotaz
Zatékání vody dotaz