Obec pro lidi

Pokračujeme v započaté práci

 1. Transparentní vedení obce
 2. Naší absolutní prioritou je zachování vstřícného přístupu k občanům a transparentního vedení obce. Otevřené diskuze na zasedání zastupitelstva i mimo něj, pravidelné besedy občanů se zastupiteli. Jsme tu pro vás a vaše zpětná vazba je pro nás stěžejní.

 3. Udržitelnost, obnovitelné zdroje a hospodárnost obce
 4. Pokračování v nastavené praxi úspor a využívání obnovitelných zdrojů (viz realizovaná výměna veřejného osvětlení na LED). Instalace solárních panelů na obecní budovy (MŠ a budoucí ZŠ) a hledání řešení pro snížení nákladů na vytápění obecních budov. Pokračování v osvědčené praxi pořizování vlastní techniky pro údržbu obce, nákupu nemovitostí a pozemků do vlastnictví obce.

 5. Infrastruktura v obci
 6. Realizace chodníků v ul. Smržická s celkovou vizualizací budoucích parkovacích míst a vjezdů. Místa pro přecházení v ul. Olomoucká. Pokračování v trendu budování parkovacích stání v obci. Realizace projektu dešťové kanalizace v ul. SNP, Pod školou, Gorkého, Trávníky a Za Branou s celkovou revitalizací ul. SNP (parkovací stání, povrch silnice a chodníky). Usilování o zbudování hlukové zdi na „dálnici“ R46.

 7. Základní škola Držovice
 8. Transformace dokončené studie ve stavební projekt včetně stavebního povolení. Monitoring vhodného dotačního titulu samozřejmostí.

 9. Dotace
 10. Zavedená praxe monitoringu nabízených dotačních titulů. Za posledních šest let se nám pro vás podařilo z dotací čerpat celkem 28 588 860 Kč a naspořit 15 498 478, 99 Kč z rozpočtu obce. Zároveň jsme před podáním žádosti o dotaci na dešťovou kanalizaci v hodnotě cca 20 milionů. Spolupráce s okolními obcemi a aktivního získávání a rozdělování finančních prostředků v rámci našeho členství v uskupení mikroregionu MAS Prostějov.

 11. Kulturní a sportovní život
 12. Spolky jsou srdcem naší obce a bude naší radostí s nimi i nadále spolupracovat, podporovat jejich činnost a vzájemnou spolupráci. Vážíme si vás a děkujeme za vaši důvěru. Rozšíření sportovišť v obci (viz úspěšná realizace víceúčelového hřiště se zázemím v ul. Gorkého).

  A samozřejmě zpětná vazba od vás je pro nás prioritou.

Minulý program, volby 2018

 1. Přístup k občanům a transparentnost
 2. SPLNĚNO

 3. Výstavba sítí
 4. Úspěšná realizace dostavby hloubkové kanalizace, prodloužení vodovodu do „osady“ u ul. Smržická, optická síť Sprintel, revitalizace inženýrských sítí ul. U cihelny, odvodnění parkovacích stání ul. Olomoucká, výměna veřejného osvětlení na LED. SPLNĚNO
  Nepodařilo se splnit: Stále v jednání odvodnění ul. Smržická. Nutnost pokračování v odvodnění Olomoucké a přilehlých ulic.

 5. Řešení dopravní situace v obci
 6. Pokračujeme v odsouvání aut ze silnic. Dokončení projektu parkovacích stání v ul. Olomoucká. Projekt řešen s dotčenými obyvateli formou besedy s projektantem. SPLNĚNO
  Nepodařilo se splnit: Zpomalovací prvky a přechody pro chodce. Místa pro přecházení v ul. Olomoucká v jednání.

 7. Dotace
 8. SPLNĚNO

 9. Profesionální zastupování a reprezentace obce
 10. SPLNĚNO

 11. Kulturní život v obci s podporou všech spolků
 12. SPLNĚNO