Společný volební program sdružení

INICIATIVA a ZA DRŽOVICE

Chceme pokračovat, tam kde jsme začali…

 1. Přístup k občanům – transparentnost
 2. Budeme pokračovat ve vstřícném přístupu ke všem občanům a v transparentním vedením obce. Např. námi zavedená praxe zveřejňování znění rozpočtových opatření na webu obce. Účast na pravidelných besedách s občany – s vděčností uvítáme Vaše připomínky a nápady. Otevřená diskuze na zasedání zastupitelstva, kdokoliv se může zeptat na cokoliv. Jsme tu pro Vás, nebudeme Vám měřit čas na stopkách, jak to bývalo zvykem. Nově nastavený standard přístupu je pro nás samozřejmostí. Námi zavedená praxe vysvětlování schvalovaných usnesení přítomným občanům – rozhodujeme o Vašich záležitostech a chápeme, že úřední jazyk může být nesrozumitelný.

 3. Výstavba sítí
 4. Na jaře 2019 začneme kopat kanalizaci. Plánujeme rozumně – práce v koordinaci s opravou vodovodního a plynového řádu v ul. U cihelny, aby se v této ulici udělalo vše naráz. Dokončení prodloužení vodovodu do „osady“ u ul. Smržická. Odvodníme Smržickou, Olomouckou a přilehlé ulice – první krok nutný před výstavbou chodníků, aby se do nich nemuselo desítky let znovu kopat. To co tady 10 let nešlo se díky nám rozhýbalo, stačí jen chtít.

 5. Řešení dopravní situace v obci
 6. Nevěříme v penalizování parkujících řidičů a vytýkací dopisy. Místo, abychom zakazovali, Vám představujeme možnosti. Budeme pokračovat v odsouvání aut ze silnic a umožníme Vám parkování na vyhrazených místech a zprůchodníme některé ucpané ulice. Realizace již rozjetého projektu parkovacích míst v ul. Olomoucká na jaře 2019 a pokračování ve stejném duchu ve zbytku obce. S dotčenými občany se chceme vždy sejít už v průběhu plánování, to nejsou jen slova, mluví za nás činy, takto už jsme se sešli v září 2017 s lidmi z Olomoucké ulice! Vjezdy k nemovitostem, zpomalovací prvky a přechody pro chodce samozřejmostí.

 7. Dotace
 8. Nabízené dotace pro Vás pravidelně monitorujeme. Hospodaříme transparentně a projekty realizujeme profesionálně, což nám umožňuje zapojení se do čerpání nabízených dotačních titulů. Za 18 měsíců se nám podařilo z dotací čerpat celkem 5.1 mil a naspořit 17 849 683 Kč. z rozpočtu obce.

 9. Profesionální zastupování a reprezentace obce
 10. Pokračování v narovnávání vztahů s ostatními úřady a institucemi. Respektování nadřízených orgánů jako např. krajského úřadu nebo ministerstva vnitra. Jsme schopni vyjednávat za Vás a ve Vašem zájmu – vyjednaný bezplatný převod pozemků kraje na naši obec v ul. Smržická pro zbudování chodníků, započatá jednání s ŘSD ohledně zbudování hlukové stěny nebo tzv. „tichého“ asfaltu na „dálnici“ R46. Dovolte, abychom Vás zastupovali a dokončili rozjednané projekty.

 11. Kulturní život v obci s podporou všech spolků
 12. Spolky jsou srdcem naší obce a bude naší radostí s nimi i nadále spolupracovat, podporovat jejich činnost a vzájemnou spolupráci. Vážíme si Vás a děkujeme za Vaši důvěru.

  A samozřejmě jako vždy počítáme s Vašimi nápady!

Minulý program, volby 2017

 1. Výrazně omezit pravomoc starosty(ky) při provádění rozpočtových opatření
 2. Jedna osoba nemůže sama ve svých rukou držet 10 milionů z našeho rozpočtu. Obnovme demokratický systém kolektivního rozhodování. SPLNĚNO

 3. Změna přístupu k občanům, transparentnost
 4. Respektování zákonů a rozhodnutí nadřízených orgánů. Obec musí být řízena transparentně a každý z Vás má právo znát jakým způsobem je nakládáno s obecním rozpočtem. Prostor pro všechny, pravidelné besedy s občany, všichni jsme prakticky sousedé, rádi uslyšíme Vaše připomínky a nápady i mimo formální zasedání zastupitelstva. SPLNĚNO

 5. Výstavba sítí prioritou před líbivými projekty
 6. Rekonstrukce inženýrských sítí a budování chybějících jako například tolik let slibovaná kanalizace, posuňme se ze středověku a vybudujme kvalitní infrastrukturu jako základ moderní obce. Proto jsme se osamostatnili od města. SPLNĚNO

 7. Dotace
 8. Budovat nemusíme pouze ze svého, žádejme o dotační tituly, když se nám nabízí. Získané dotace lze použít jak pro zřízení inženýrských sítí, tak i například pro vybudování sociálních bytů, domu s pečovatelskou službou, výstavbu protihlukové zdi, nebo zázemí pro sportovní vyžití dětí, mládeže, dospělých i seniorů a mnoho dalších potřebných projektů. Dosavadní vedení obce v tomto 10 let zaspalo. SPLNĚNO

 9. Řešení dopravní situace v obci
 10. Rychlost, parkování, vjezdy k nemovitostem, přechody pro chodce, zpomalovací práh atd. SPLNĚNO

 11. Kulturní život v obci s podporou všech spolků
 12. Spolky jsou srdcem naší obce a zaslouží si maximální podporu. SPLNĚNO