Společný volební program sdružení

INICIATIVA a ZA DRŽOVICE

 1. Výrazně omezit pravomoc starosty(ky) při provádění rozpočtových opatření
 2. Jedna osoba nemůže sama ve svých rukou držet 10 milionů z našeho rozpočtu. Obnovme demokratický systém kolektivního rozhodování.

 3. Změna přístupu k občanům, transparentnost
 4. Respektování zákonů a rozhodnutí nadřízených orgánů. Obec musí být řízena transparentně a každý z Vás má právo znát jakým způsobem je nakládáno s obecním rozpočtem. Prostor pro všechny, pravidelné besedy s občany, všichni jsme prakticky sousedé, rádi uslyšíme Vaše připomínky a nápady i mimo formální zasedání zastupitelstva.

 5. Výstavba sítí prioritou před líbivými projekty
 6. Rekonstrukce inženýrských sítí a budování chybějících jako například tolik let slibovaná kanalizace, posuňme se ze středověku a vybudujme kvalitní infrastrukturu jako základ moderní obce. Proto jsme se osamostatnili od města.

 7. Dotace
 8. Budovat nemusíme pouze ze svého, žádejme o dotační tituly, když se nám nabízí. Získané dotace lze použít jak pro zřízení inženýrských sítí, tak i například pro vybudování sociálních bytů, domu s pečovatelskou službou, výstavbu protihlukové zdi, nebo zázemí pro sportovní vyžití dětí, mládeže, dospělých i seniorů a mnoho dalších potřebných projektů. Dosavadní vedení obce v tomto 10 let zaspalo.

 9. Řešení dopravní situace v obci
 10. Rychlost, parkování, vjezdy k nemovitostem, přechody pro chodce, zpomalovací práh atd.

 11. Kulturní život v obci s podporou všech spolků
 12. Spolky jsou srdcem naší obce a zaslouží si maximální podporu.