Vjezd na pozemek k domu u cyklostezky

Zdroj informací: Stavební úřad, Krajský úřad, oficiální korespondence s obcí Držovice, fotografie

Pro zvětšení fotografií na ně stačí klinout.

Spousta z vás se zajímá o podrobnosti soudního sporu, který se mnou a s mou sestrou vede obec Držovice ohledně vjezdu k našemu domu u cyklostezky. Jak mnozí z vás ví, naše rodina žije v tomto domě přes 40 let. Jako téměř každý rohový dům na ul. Olomoucká je i uliční průčelí našeho domu orientováno do boční ulice. Ostatní domy jsou natočeny na Olomouckou.

Dům má sice přístup z ulice Olomoucké (chodník), ale vjezd na pozemek byl odjakživa z boční cesty. Dům byl tedy vždy obsluhován ze strany, kde se dnes nachází cyklostezka.

Vjezd rok 1984

Fotografie z roku 1984.

Oromapa rok 2010

Satelitní snímek stažený ze serveru mapy.cz z roku 2010.

Výstavba malého parkoviště u cyklostezky

Od roku 2010 se obec Držovice pokoušela získat povolení na projekt prodloužení parkoviště u cyklostezky. Prodloužené parkoviště mělo zasahovat do našeho vjezdu a fakticky znamenalo zamezení příjezdu k naší nemovitosti.

Naše rodina nebyla proti prodloužení parkoviště, ale oponovala tomu, aby zasahovalo do našeho vjezdu. Během územního řízení jsme se snažili o konstruktivní dohodu a opakovaně obci Držovice navrhovali, aby 1upravila projekt tak, aby respektoval vjezd. Jednalo se o jednoduchou úpravu, při které by se počet parkovacích míst snížil z 10 na 9. Později jsme dokonce navrhli řešení, při kterém by počet míst zůstal stejný. Zároveň jsme se zavázali k úhradě všech nákladů na úpravu projektu i k úhradě případných vyšších nákladů na vlastní provedení stavby.. Kopii jednoho z těchto návrhů si můžete přečíst v následujícím dokumentu. Obec Držovice všechny návrhy na dohodu odmítla, případně na ně vůbec nereagovala. Stavební úřad 2x vydal územní rozhodnutí a Krajský úřad ho 2x zrušil.

Obec využila novely stavebního zákona (2013) a parkoviště provedla s tím, že tvrdí, že se nejedná o stavbu, ale pouze o změnu užívání plochy.

Návrh úprava projektu parkoviště

Pokus o odkoupení části obecního pozemku od roku 2010

V roce 2010 jsme já a moje sestra poslaly obci Držovice žádost o odkoupení obecního pozemku - předzahrádky před naším domem. Odprodej pozemku byl zastupitelstvem schválen ještě v tom roce, ale jeho záměr starostka nikdy nevyvěsila na úřední desce. Když jsem paní Kolečkářovou urgovala, aby záměr vyvěsila, ujišťovala mě, že to není nutné a že na prodej pozemků mají svůj postup. Kdybych pozemek za takových okolností koupila, byla bych dnes ve stejné pozici jako majitelka domu ve Svadůvkách, jejíž kupní smlouva je neplatná! Prodej obecního majetku totiž podléhá zákonnému postupu, který musí být dodržen.

Prodloužení parkoviště

Vlastní prodloužení parkoviště pak připomínalo špatný film. Obec totiž opět porušila stavební zákon (§ 152), neinformovala o stavbě ani sousedy ani uživatele parkoviště. Jednou v pondělí v 7h ráno jsme se prostě probudili a před domem jsme měli bagry. Na parkovišti navíc v době bagrování stálo několik aut.

Vjezd před výstavbou parkoviště

Takhle náš vjezd vypadal před prodloužením parkoviště.

Vjezd před výstavbou parkoviště

A takhle vypadal o den později - naprosto zmizel.

Žádost o zachování pokojného stavu

Stávalo se ale často, že řidiči odstavovali auta právě na parkovišti v místě vjezdu. Jelikož nám tak obec fakticky znemožnila příjezd k nemovitosti, požádala jsem prostějovský magistrát o zachování pokojného stavu. Tento proces trval celých 9 měsíců, ale obci Držovice bylo nakonec nařízeno pokojný stav zachovat. Obec Držovice měla povinnost opatřit vjezd vhodným dopravně technickým značením, které by zabránilo řidičům, aby zde parkovali. Tuto povinnost neuposlechli a takto vznikl nechvalně známý exekuční příkaz, který byl na obec uvalen a postupně strhávané donucovací pokuty. Více informací o této kauze najdete v sekci exekuční příkaz, který byl na obec uvalen a postupně strhávané donucovací pokuty. Více informací o této kauze najdete v sekci EXEKUČNÍ PŘÍKAZ na našem webu. Pokuty byly strženy z účtu obce, za porušení zákona však odpovídá konkrétní osoba a měla by je tedy obci uhradit ona.

Poslední pokus od odkup předzahrádky

Jelikož vydání ochrany pokojného stavu trvalo celých neuvěřitelných 9 měsíců a příjezd k našemu domu byl odříznut parkovištěm, na kterém parkovala auta, jednali jsme nadále o odkupu obecního pozemku a snažili se situaci s vjezdem vyřešit.

Vjezd před výstavbou parkoviště

Naše rodina byla pod neustálým tlakem a tak jsme nakonec souhlasili s odkupem předzahrádky za rekordních 418,-Kč./m2. a to i přesto, že obec v tom samém roce prodala 2 stejné předzahrádky na stejné ulici za cenu okolo 60-70,-Kč./m2. Do dnešního dne nám nebyli schopni ukázat znalecký posudek, který tuto cenu určil. O jeho existenci silně pochybujeme.

Tato cena se jeví jako neadekvátní už jen z toho důvodu, že ony pozemky prodané za cca 70,-Kč/m2 jsou v územním plánu vedené jako stavební a předzahrádka před naším domem, kterou si obec cení na 418,-Kč/m2 je vedena jako veřejné prostranství. Mezi těmito pozemky je jeden zásadní rozdíl. Ty prodané za cca 70,-Kč/m2 mohou totiž být využity například pro rozšíření stávajících domů nebo vybudování garáže. Pozemek, který nám obec nabízí za 418,-Kč/m2 je veřejné prostranství, na kterém dle zákona můžete postavit leda tak , veřejné záchody, půjčovny lyží apod. Posuďte sami, jestli se vám tato cena zdá férová, stejně jako celý postup a chování paní starostky v této věci.

I přes vysoké náklady na nákup pozemku a zbudování nového sjezdu z ul. Olomoucká jsme chtěly mít konečně klid a se sestrou, která vlastní druhou polovinu domu, se všemi podmínkami souhlasily. Tento druhý pokus ovšem zkrachoval na skutečnosti, že jsme se s obcí nedohodli na tvaru pozemku. Paní Kolečkářová trvala na tom, že prodá pozemek ve tvaru, jak byl projednán zastupitelstvem v roce 2010, avšak nikdy nezveřejněn na úřední desce. Od té doby se ale zásadně změnily poměry v území - došlo k přístavbě dřívějšího parkoviště (byla zvětšena i jeho šířka – délka parkovacích stání) a dříve schválený tvar pozemku dnes rohem zasahuje do nového parkoviště. Kupovat pozemek i s kusem parkoviště nám přišlo absurdní.

Žalovaný pozemek

Načrtli jsme tedy nový tvar, v podstatě došlo k drobné úpravě, aby jeho hranice vedla vodorovně s hranicí parkoviště. Mezi parkovištěm a pozemkem jsme ponechaly mezeru 2m. Nový tvar pozemku jsem prezentovala pí. Kolečkářové a při ústním jednání se jí zdál logický. Před objednáním geometrického plánu (cca 7 000,- Kč) jsem chtěla souhlas písemně potvrdit. K mému překvapení starostka odmítla návrh potvrdit. Místo toho navrhla pozemek tak malý, že by na něm nebylo fyzicky možné vybudovat sjezd! Když jsem se ptala na to, jak je možné, že v rozmezí několika málo hodin změnila názor, uvedla, že jsem přinesla tolik listin a že z nich byla zmatená. Podotýkám, že jsem jí přinesla 1 list formátu A4 - kopii plánku.

Emailova konverzace s pi. kolečkářovou

O měsíc později jsme obdržely dopis od Mgr. Hlebové, ve kterém uvádí, že pozemek možná budou potřebovat pro uložení inženýrských sítí v horizontu 25 let a že se zde také nachází veřejná zeleň. Přiložila plánek, ve kterém nabídla prodej mnohem menšího tvaru pozemku. Pozemek byl tak malý, že by ani nestačil na zbudování sjezdu. Tento návrh byl pro nás nepřijatelný.

Na naše otázky a argumenty – o jaké sítě se jedná, kam povedou, když daným směrem není a nemůže být žádná rozvojová lokalita z důvodu záplavového pásma – opět tradičně žádná srozumitelná odpověď.

Dopis od Mgr. Hlebové

Z přístupu vedení obce jsme nanejvýš zmateni a nabýváme dojmu, že v rozporu s rozhodnutím zastupitelstva, dělá vedení obce všechno proto, aby se prodej pozemku neuskutečnil a abychom hlavně nemohli vjíždět na svůj pozemek. Nesmyslně vysoká a neodůvodněná cena, nerespektování rozhodnutí zastupitelstva, obstrukce, stavba nesmyslně velkého parkoviště – není využíváno ani z poloviny. A také výroba drahého masivního plotu, který obec stál 71 040,-Kč. a který měl trvale oddělit náš pozemek od komunikace. Tento plot je vyrobený již 6 let, zaplacený, leží neznámo kde.

Oplocení vyrobené v roce 2011
Oplocení vyrobené v roce 2011

V tu dobu jsem ještě věřila, že zastupitelé rozhodují kolektivně. Všechny jsem tedy pozvala na místní šetření s tím, že se jistě na nějakém vhodném tvaru dohodneme. Nikdo z koaličních zastupitelů do dnešního dne nepřišel.

Soudní spor

Pozemek jsme tedy díky chování paní starostky nikdy nekoupili a nadále užíváme náš starý vjezd. Vedení obce je toho názoru, že je obec krácena na svých vlastnických právech a tak na nás podala žalobu. Celá věc je nyní u soudu. První stání vypadalo velice pozitivně. Soudce sám celou kauzu nechápal a položil Mgr Hlebové otázku proč se obec pustila do takové žaloby a co by na tomto malém kousku obecní půdy, která nevede nikam jinam než k našemu pozemku, kdo dělal?! Odpověď jsme nikdy nedostali. Nebyla ani schopná vysvětlit jakým způsobem zasahujeme do práv obce Držovice. Při druhém stání došlo k nečekané výměně soudce, o které jsme nebyly předem informovány. Celou kauzu dostal na starost JUDr. Jurtík z Držovic. Ten rozhodl ve prospěch Obce Držovice. Celé znění rozdsudku si můžete přečíst ZDE. První soudce provedl místní šetření, JUDr. Jurtík se na místo ani nepřijel podívat. Proti jeho rozhodnutí jsme se odvolaly.

Co je předmětem odvolání?

Pokud to někoho zajímá, zde je celá kopie našeho odvolání. Dozvíte se v ní mnoho zajímavých skutečností.

Na zamyšlenou

Všichni majitelé domů, ať už žijí kdekoliv, se na svůj pozemek dostávají přes obecní pozemek. Všichni kdo mají před svým domem obecní chodník nebo zelený pás, přejíždějí obecní pozemek, aby se dostali domů. Myslíte si, že je v pořádku, aby obec někomu bránila v přístupu na pozemek a to jen z toho důvodu, že se rozhodla postavit parkoviště v místě, které bylo užíváno pro přístup k nemovitosti po více než 40 let? (příjezd automobilem, svoz uhlí, obsluha domu atd.) Ještě absurdnější se zdá skutečnost, že u soudu nežalují užívání parkovacího místa, ale až kousku pozemku za ním - viz následující foto. Parkování na parkovišti jim prý nevadí, ale pouze na 2h., jak určuje dopravní značení, které zde nainstalovali ...

Žalovaný pozemek
Žalovaný pozemek

Připomínám, že žlutě vyznačený pozemek je veřejné prostranství evidované jako ostatní plocha, komunikace a je přístupný všem. Obec Držovice pouze požaduje, abych ho neužívala já a moje sestra.

Zastupitel Bedřich Kovařík na sociálních sítích uvádí, že se jedná o spor soukromého charakteru. S jeho názorem se možná hodně lidí ztotožní – nemůže se jednat o soukromý spor i ze strany osob vedení obce? Není totiž znám žádný podobný případ, kdy by se obec chovala stejným způsobem ke svým obyvatelům. Do dnešního dne nebylo vedení obce schopné vysvětlit jasným a srozumitelným způsobem důvody svého počínání a to ani u soudu. Chování vedení obce je natolik nepochopitelné, že může vyvolávat řadu otázek o jeho skutečných důvodech a okolnostech a pozadí celé věci. Nakonec to může posoudit každý sám.

Bc. Renata Čižmárová

14. ledna 2017