Rozpočtové opatření pro starostku obce ve výši 10 milionů ročně

Zdroj informací: Zápis z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce z 6. 3. 2007, bod č. 10

Celý zápis z tohoto zasedání si můžete stáhnout ZDE

Přesné znění usnesení

„Zastupitelstvo obce Držovice ve smyslu ustanovení § 102 odst. 2 zákona č. 128/2000Sb., o obcích (obecní řízení) pověřuje starostku obce Držovice paní Blanku Kolečkářovou, prováděním rozpočtových opatření v rozsahu 10.000.000,-Kč. ročně.“

Pro: 5 (Blanka Kolečkářová, Mgr. Jana Hlebová, Martin Ryšťák, Leopold Pírek, Jiří Peška)
Proti: 3 (pí. Klevetová Eva, Studený Jaroslav, Váňa Tomáš)
Zdrželi se: 1 (Ing. Zdeněk Dýčka)

Co toto usnesení pro obec Držovice znamená?

Toto usnesení pověřilo starostku Kolečkářovou prováděním rozpočtových opatření v celkovém rozsahu 10 milionů Kč. ročně. Důvodem měla být skutečnost, že jsme začínající obec a kdyby došlo k havarijnímu stavu, nemuselo by se svolávat zastupitelstvo a starostka by mohla rychle jednat.

Na kolik je tato částka nastavená v jiných obcích?

Pro srovnání, v Prostějově je tato částka nastavená na 50 000 Kč. a v menších okolních obcích na 30 000 Kč. Rozhodnutí o investicích převyšující tuto částku musí být schváleny zastupitelstvem.

Z pozadí schvalování

V době kdy se toto opatření schvalovalo, činil příjmový rozpočet obce 8 mil. Kč. V době hlasování, kdy se ještě pořádaly porady před zastupitelstvem, se diskutovalo o částce 50 000 Kč. Během veřejného zasedání zastupitelstva místostarostka Hlebová navrhla částku ve výši 10 mil. Kč. Proti hlasovali pouze zastupitelé Studený, Klevetová a Váňa.

Situace dnes

Toto rozpočtové opatření je platné dodnes, naprosto paralyzovalo zastupitelstvo obce a posloužilo k odsunutí role zastupitelů stranou. Znemožnilo jejich řádnou činnost a výrazně omezilo jejich práva.

Jak to funguje v praxi?

Rozpočet obce je každoročně schvalován, ale v průběhu roku si s ním paní starostka Kolečkářová nakládá dle svého uvážení. Změny v rozpočtu jsou dávány pouze na vědomí bez hlasování zastupitelstva. Opozice ve 3 lidech ho nemá možnost přehlasovat a přechází z jednoho volebního období do druhého, dokud se nezmění starosta. Odpovědnost za tuto situaci nesou všichni, kteří v roce 2007 hlasovali ve prospěch rozpočtového opatření v této částce.