Beseda občanů se zastupiteli obce

V roce 2022 proběhly dvě besedy občanů se zastupiteli. První setkání se zastupiteli proběhlo 20. června v sále obecního domu. Občany zajímaly zejména informace týkající se následujících témat:

 1. Chodníky Smržická
 2. Chodníky na Smržické ulici byli tématem číslo jedna, které si vyžádalo druhou besedu s projektantem Ing. Holotíkem, která se konala s obyvateli Smržické a přilehlých ulic 20. července. Zastupitelé vidí tento projekt jako velký dluh z minulosti, jehož realizace se díky vlivům třetích stran táhne již několik let. Pro shrnutí můžeme připomenout původní plán obce, který počítal vybudováním podélných parkovacích míst v místě nynější strouhy a vybudování nových chodníků. Zatrubnění strouhy nám nebylo Správou údržby silnic umožněno. Požadovali souběžné odvodnění silnice, kterou by musel majitel (Olomoucký kraj) opravit a uvést do stejné výšky. Olomoucký kraj bohužel opravu silnice vedoucí na Smržice v blízké době neplánuje a nejbližší termín, kdy by se oprava mohla realizovat je až po ukončení všech objížděk, které touto trasou vedou. Plánované objížďky se budou týkat např. rekonstrukce dálničního sjezdu a nájezdu a vybudování nového kruhového objezdu u Tesca, který ještě ani nezačal a na jehož dokončení si počkáme ještě několik let. V rámci budoucí rekonstrukce budeme požadovat po Kraji zpomalovací ostrůvek za osadou.

  Situace s chybějícími chodníky na ulici Smržická je ale urgentní a nesnese dalšího odkladu. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli s parkovacími místy pro tuto chvíli počkat a vybudovat pouze chodníky, jejichž realizace možná je. K tomuto tématu jsme se sešli na druhé besedě o měsíc později přímo s projektantem Ing. Holotíkem, abychom se mohli domluvit na konečné podobě tohoto projektu. Obyvatelé Smržické a přilehlých ulic se s Ing. Holotíkem domluvili na zhotovení studie, která bude zahrnovat nejen chodníky, ale také budoucí podélná parkovací stání, která budou vybudována v rámci projektové fáze č. 2, jakmile to okolnosti dovolí. Z chodníku budou vyňaty parcely č. 700/3 a 700/5 jejichž majitelé si nepřejí, aby veřejný chodník vedl přes jejich pozemky. V těchto místech bude průchod možný buď po krajnici silnice nebo využitím chodníku na protější straně vozovky. Jakmile bude studie celkové situace na Smržické zhotovena, dotčení účastníci budou pozváni na další setkání.

 3. Projekt ZŠ Držovice pro první stupeň vzdělávání
 4. Projektová kancelář pracuje na finální verzi studie, která bude zahrnovat vývařovnu s kapacitou nejen pro základní školu, ale také pro zájemce např. z řad důchodců a ostatních občanů. Dalším požadavkem, který se zapracovává, je velká tělocvična, která kapacitně poslouží také mimoškolnímu sportovnímu využití pro širokou veřejnost. Jakmile bude studie hotová, bude z ní stejnou kanceláří vypracován projekt a zažádáno o stavební povolení. Samotná realizace bude již záležet na vhodných dotačních příležitostech.

 5. Dešťová kanalizace SNP, Gorkého, Za Branou, Pod školou a Trávníky
 6. Jedná se o projekt, který bude zahrnovat oddělení hloubkové a povrchové (dešťové) kanalizace. V rámci tohoto projektu se počítá i s celkovou rekonstrukcí ulice SNP – nový povrch silnice, parkovací místa v místě příkopy, pod kterou povede povrchová kanalizace a nové chodníky. Do konce srpna 2022 by mělo být vydáno stavební povolení, poté budeme čekat na vhodný dotační titul.

 7. Rozšíření sportovišť v obci
 8. V rámci tohoto tématu pan starosta Studený zmínil oblast okolo ul. Mičoly a Karla Kryla, která se hojně rozrůstá a stěhuje se sem spousta mladých rodin s dětmi. Stávající malé dětské hřiště na rohu ul. Mičoly a K. Kryla je zcela nevyhovující. Obec Držovice koupila do svého vlastnictví pozemek za Tescem o celkové výměře cca 10 000 m2. Na polovině tohoto pozemku plánujeme vybudovat multifunkční hřiště, které bude podobné jako hřiště v ul. Gorkého, ale bez zázemí.

 9. Hluková zeď
 10. Hlukovou zeď bohužel nelze postavit v rámci blížícího se projektu úpravy rychlostní komunikace a jejich sjezdů a nájezdů. Vedení Držovic, které vedlo obec v době přípravy projektu rekonstrukce rychlostní komunikace R46, bohužel nevyužilo svého práva připomínkovat, takže hluková zeď nyní nemůže být zpětně do projektu zahrnuta. Současní zastupitelé nicméně hlukovou zeď vidí jako prioritu a nadále o ni budou usilovat. Její realizace ale nebude možná dříve než po dokončení projektu rekonstrukce sjezdů.

 11. Sběrný dvůr v režii obce
 12. Zastupitelé občanům přednesli plán na zřízení sběrného dvora, který by byl v režii obce. Pro tento dvůr nyní hledáme vhodné pozemky. Správa vlastního sběrného dvora by Držovicím umožnila efektivnější třídění a úplnou kontrolu nad množstvím vyvezeného odpadu, který je v tuto chvíli počítán na počet obyvatel, ne dle vyvezené tonáže. Starosta obce dále uvedl, že jakmile se naskytne nejbližší dotační příležitost, obec hodlá zajistit občanům popelnice na bioodpad. Upozornil také na možnost využití obecního štěpkovače zdarma pro obyvatele obce.

 13. Cyklostezka Olomoucká
 14. Občané i nadále projevují zájem o prodloužení cyklostezky na Olomouckou ulici. V tomto ohledu se prozatím chystá úsek od zastávky Zelenina, který povede okolo obchodu Action, který stojí u kruhového objezdu. Tento úsek cyklotrasy bude uskutečněn na náklady soukromého investora (majitele pozemku, na kterém stojí obchod Action) jako výsledek vyjednávání s obcí Držovice během příprav projektu výstavby tohoto obchodu.