Kovové sloupky s řetízky

Zasláno: 1. 12. 2016

Status: 12. 12. 2016 přidáno stanovisko Dopravního inspektorátu města PV. Viz přípis úplně dole.

Status: 19. 12. 2016 přidána neúplná odpověď. Najdete ji úplně dole.

Status: 21. 12. 2016 zaslán podrobnější dotaz a opětovná urgence sdělení ceny.

Status: 5. 1. 2016 zaslaná neúplná odpověď. Otázce na cenu se tazatelky vyhýbají.

Status: 9. 1. 2017 cena sloupků zjištěna přes PORTÁL VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK. Cena tohoto provizorního řešení je: 169 826,- Kč.

Aktualizace: 3. 4. 2017 přidáno vyjádření Dopravního inspektorátu. Viz spodek stránky.

V naší obci se objevily kovové sloupky s řetízky. Jejich účel nám není jasný ani po přečtení vysvětlení paní Kolečkářové v Držovickém zpravodaji (pro zvětšení fotek na ně klikněte):

kovové sloupky s řetízky
kovové sloupky s řetízky
kovové sloupky s řetízky

Spoustě z vás se toto řešení nelíbí a raději by na některých těchto místech viděli umožnění parkování pro obyvatele obce. Dle našeho názoru jsou tyto pevné překážky v blízkosti vozovky nebezpečné a upřímně nechápeme kdo tento projekt schválil a jestli se k němu dopravní inspektorát vůbec vyjadřoval. Jak je známo, už i výsadba stromů podél krajnice jim byla trnem v oku. Jakákoliv pevná překážka při krajnici vozovky představuje nebezpečí pro řidiče, cyklisty i chodce. Jezděte okolo nich prosím opatrně, tímto apelujeme hlavně na cyklisty. Doufáme, že se nám podaří zasadit za jejich odstranění. V našem dotazu se ptáme také na vynaložené náklady. Mluvili jsme osobně se spoustou z vás, kterým tyto sloupky vyrostly před domy a většina lidí se shodne na tom, že by tyto peníze měly být vynaloženy na umožnění parkování pro obyvatele Olomoucké ulice a ostatních částí Držovic.

kovové sloupky s řetízky

Na odpověď od vedení obce pořád čekáme, ale mezitím nám přišlo vyjádření Dopravního inspektorátu města Prostějova. Zajímalo nás jejich stanovisko. Dle jejich názoru se jedná o vytvoření překážky v silničním provozu a zákon zde nařizuje odstranění takové překážky! Jelikož zodpovědný místní silniční úřad je Obec Držovice, bude velice zajímavé jak nařídí sami sobě, aby překážku odstranili! Ještě dnes máme na paměti jak dlouho paní Kolečkářové trvalo odstranění sloupků u Romže. Já se jen ptám kolik to Držovice stálo a kdo ty sloupky, osazení a sundání zaplatí?! Budeme to zase platit z obecní pokladny jako ty donucovací pokuty?

kovové sloupky s řetízky

Vedení obce Držovice poskytlo odpověď panu Markovi Strouhalovi. Tuto odpověď považujeme za neúplnou a již tradičně obstruktivní. Posuďte sami. Pro zvětšní všech dokumentů stačí kliknut na kterýkoliv obrázek:

kovové sloupky s řetízky

Původní upozornění Dopravního inspektorátu zaslané obci Držovice 19. 1. 2016

kovové sloupky s řetízky
kovové sloupky s řetízky

Tento týden nám také přišel do schránek obecní Držovický zpravodaj, ve kterém je publikovaná odpověď na jistou otázku týkající se právě kovových sloupků. Proč nejsou ochotni odpověď i na naše dotazy je nám záhadou. Podobné sloupky jsou k sehnání na internetu v cenové relaci až do 2000 Kč. O ceně těch držovských, ceně řetízků, nákladů na betonování a práci se můžeme jen dohadovat.

kovové sloupky s řetízky

Jelikož nám pí. Kolečkářová a Mgr. Hlebová na předchozí dotaz plně neodpověděly, zaslaly jsme další.

kovové sloupky s řetízky

Přišla tato odpověď. Máme pocit, že se nám vedení obce směje do tváře:

kovové sloupky s řetízky

Dotaz na cenu těchto sloupků zaslal i Jakub Martinek.

kovové sloupky s řetízky

Bohužel ani on se odpovědi nedočkal:

kovové sloupky s řetízky

Jelikož se sdělení ceny od obecního vedení zřejmě nedočkáme, začali jsme pátrat na portálu veřejných zakázek a světe div se, podařilo se nám dohledat smlouvu s firmou Strabag. Cena tohoto provizorního řešení je: 169 826,- Kč. Celou smlouvu si můžete pročíst kliknutím na následující obrázek. Jelikož se jedná o smlouvu na opravy silnic a chodníků, je tam toho více. Položky s náklady na sloupky najdete na str. 8 a 9 (předposlední a poslední strana dokumentu). Nerozumíme také tomu jak instalace těchto protizákonných sloupků spadá do opravv silnic a chodníků.

kovové sloupky s řetízky

Koncem března obec Držovice obdržela konečné vyjádření Dopravního inspektorátu ohledně těchto sloupků. Panu starostovi Studenému bylo řečeno, že podobný přípis již jednou obci zasílali emailem. Bohužel jim byl nucen sdělit, že obecní email byl bývalou starostkou pí. Kolečkářovou vymazán, takže se k němu tento přípis nedostal. Z vyjádření je zjevné, že sloupky představují pevnou překážku v silničním provozu a každá taková překážka musí být odstraněna. Jelikož začíná sezóna jízdních kol a tyto sloupky představují pro cyklisty nebezpeční, budou co nejdříve odstraněny!

kovové sloupky s řetízky