Exekuční příkaz vydaný na obec Držovice v důsledku neuposlechnutí nařízení prostějovského magistrátu - potvrzené Krajským úřadem v Olomouci.

Vydán: 8. 9. 2014

Status: platný dodnes - s postupným navyšováním donucovacích pokud do doby než obec Držovice splní svou zákonnou povinnost a příkaz uposlechne!

Rozsudek: 26. 10. 2016 vydán rozsudek potvrzující správnost vydání exekučního nařízení, které vydalo Přestupkové oddělení magistrátu města Prostějova.

Proč byl na obec Držovice v roce 2014 uvalen Exekuční příkaz?

Exekuce z důvodu neuposlechnutí nařízení přestupkového oddělení Magistrátu města Prostějova byla nařízena 8. září 2014 a je platná dodnes. Exekuci byla uvalena formou donucovacích pokut. První pokuta byla stanovena na částku 10 000 Kč., druhá pokuta se navýšila na 15 000 Kč. Pokuty se budou navyšovat tak dlouho, dokud obec Držovice neuposlechne nařízení nadřízeného orgánu. Od prosince 2015 obec dosud neposkytla informaci podle zákona o svobodném přístupu k informacím o tom, kdo se rozhodl neuposlechnout rozhodnutí prostějovského magistrátu.

Proti exekučnímu příkazu se podle § 111 odst. 3 správního řádu nelze odvolat. Proti usnesení lze podat námitky u orgánu, který exekuční říkaz vydal. Námitky nemají odkladný účinek.

Podrobné informace o kauze, kdy obec od roku 2015 vytrvale odmítá odpovědět na otázku kdo je za neuposlechnutí příkazu a tudíž i za situaci s exekučním příkazem zodpovědný naleznete ZDE.

Donucovací pokuty
Donucovací pokuty
Donucovací pokuty
Donucovací pokuty

Jak možná víte, pí. Kolečkářová v obecním zpravodaji zpochybnila existenci thoto EXEKUČNÍHO PŘÍKAZU. Je paradoxem, že proti něčemu co údajně neexistuje se odvolala u správního soudu v Brně a ten nyní potvrdil správnost postupu prostějovského Přestupkového oddělení. Obec Držovice nejen, že byla nucena zaplatit donucovací pokuty, ale bude nyní také muset uhradit výlohy na právníka, který ji reprezentoval. Kolik to bude obec Držovice stát se zřejmě také nedozvíme. Vše se opět platí z obecní pokladny. Rozsudky byly vydány dva. Znění PRVNÍHO ROZSUDKU si můžete přečíst ZDE. a znění DRUHÉHO ROZSUDKU si můžete přečíst zde.

Donucovací pokuty rozsudek

V jednom odstavci rozsudku se dokonce píše, že žalobkyně tvrdila, že svou povinnost umístit vhodné dopravně technické značení splnila. Přitom prý sama poskytla soudu fotografii, na které klacek s připnutým papírem, který místo dopravního značení do vjezdu umístila, leží zlomený v listí na zemi. Že by se někdo hájil u soudu takovým způsobem, kdy proti sobě předloží důkazy je opravdu velice zvláštní.

Donucovací pokuty rozsudek
Donucovací pokuty rozsudek

Jelikož nám byl pokojný stav v roce 2014 přiznán a do dnešního dne nebyl obcí Držovice zajištěn (ve vjezdu i nadále parkují vozidla a znemožňují nám výjezd z domu), obrátili jsme se na přestupkové oddělení PV magistrátu s podnětem.

Donucovací pokuty rozsudek