Exekuční příkaz vydaný na obec Držovice v důsledku neuposlechnutí nařízení Krajského úřadu.

Vydán: 8.9.2014

Status: platný dodnes - s postupným navyšováním donucovacích pokud do doby než obec Držovice splní svou zákonnou povinnost a příkaz uposlechne!

Proč byl na obec Držovice v roce 2014 uvalen Exekuční příkaz?

Exekuce z důvodu neuposlechnutí nařízení přestupkového oddělení Magistrátu města Prostějova byla nařízena 8. září 2014 a je platná dodnes. Exekuci byla uvalena formou donucovacích pokut. První pokuta byla stanovena na částku 10 000 Kč., druhá pokuta se navýšila na 15 000 Kč. Pokuty se budou navyšovat tak dlouho, dokud obec Držovice neuposlechne nařízení nadřízeného orgánu. Od prosince 2015 obec dosud neposkytla informaci podle zákona o svobodném přístupu kinformacím o tom, kdo se rozhodl neuposlechnout rozhodnutí prostějovského magistrátu.

Proti exekučnímu příkazu se podle § 111 odst. 3 správního řádu nelze odvolat. Proti usnesení lze podat námitky u orgánu, který exekuční říkaz vydal. Námitky nemají odkaldný účinek.

Zatékání dešťové vody - podnět
Zatékání dešťové vody - podnět
Zatékání dešťové vody - podnět
Zatékání dešťové vody - podnět
Zatékání dešťové vody - podnět