Historicky první držovská beseda občanů se zastupiteli obce

Po kliknutí na oranžový text otevřete příslušný dokument ke čtení.

Zmeškali jste naši první besedu? Nevadí, zde si můžete přečíst podrobný Zápis z 1. Besedy občanů se zastupiteli obce a zjistit o čem se diskutovalo.

Beseda se konala dne 20. července 2016 v restauraci U Císařské cesty v Držovicích a dorazilo na ni okolo 100 občanů a tři ze sedmi zastupitelů obce. Mezi nás se odvážil Jaroslav Studený, Lubomír Hrazdil a Jakub Martinek. Zastupitel Bedřich Kovařík se nám písemně omluvil. Během besedy jsme prezentovali výsledky průzkumu veřejného mínění, který jsme v obci zorganizovali a občané se po dobu tří hodin mohli ptát na to co je trápí a zajímá. Diskuze byla moderovaná profesionálním moderátorem panem Michalem Muchou, který se svého úkolu chopil opravdu profesionálně. Hlavními tématy debaty byly:

Beseda skončila ve 21h a občané dali najevo, že by uvítali besedu druhou - tentokrát v plném počtu sedmi obecních zastupitelů. Přítomní zastupitelé souhlasili s tím, že osobně pozvou paní starostku Kolečkářovou a zbylé zastupitele a do měsíce zorganizují druhou besedu v Obecním domě.

Během debaty se objevilo několik otázek, na které přítomní zastupitelé neznali odpověď. Tyto otázky jsou již zpracovávány naším právníkem do podoby dle zákona č. 106/1999 Sb. - Zákon o svobodném přístupu k informacím a budou přeposlány na obecní úřad. O odpovědích budete informováni.