Výsledky průzkumu veřejného mínění konaného v Držovicích v červeni 2016

Tabulka účasti

V roce 2014 byl celkový registrovaný počet voličů obce Držovice 1145 . Z tabulky č. 1 je patrné, že Ankety 2016 se zúčastnilo celkem 322 obyvatel, zatímco k Volbám do zastupitelstva jich v roce 2014 přišlo 651.

Graf účasti

Graf č. 1 nám ukazuje, že Ankety 2016 se zúčastnila cca polovina obyvatel, kteří v roce 2014 přišli k volbám do zastupitelstva obce Držovice.

Nejžádanější projekty

Výsledky průzkumu první otázky ukázaly, že nejžádanějším projektem je vybudování kanalizace. Na druhém místě občané volili zbudování odhlučňovací stěny podél dálnice a Internet v obci zdarma. Pro tyto dva projekty projevilo zájem přibližně 19 % tázaných obyvatel. Třetím nejžádanějším projektem je zbudování parkovacích míst pro občany obce. Volební okrsek ul. Smržická jednohlasně volil úpravu a prodloužení chodníků v jejich ulici a zbudování navazujícího přechodu na ul. Olomouckou.

Další uvedené projekty:
Využíváme dostatečně možnosti dotací?

Z grafu č. 3 je patrné, že cca 67 % respondentů je toho názoru, že obec Držovice nedostatečně využívá možnosti dotací. 8 % dotázaných uvedlo, že na tuto otázku neznají odpověď.

Spokojenost s úrovní komunikace

Celých 67 % respondentů odpovědělo na otázku č. 3 nějakou formou negativní odpovědi, zatímco 30 % zúčastněných obyvatel považuje úroveň komunikace mezi vedením obce a občany za uspokujující.

Spokojenost s úrovní komunikace

Graf č. 4a nám ukazuje procentuální míru spokojenosti dle jednotlivých otázek dotazníku. 39,1 % zúčastněných tazatelů se cítí velmi nespokojeni s komunikací mezi vedením obce a občany, zatímco 7,1 % se cítí velmi spokojeni. 3,4 % respondentů na tuto otázku neodpovědělo.

Spokojenost s výsledky práce obecního vedení

Celkem 59 % respondentů uvedlo, že je nějakým způsobem nespokojeno s výsledky práce obecního vedení za 10 let existence samostatné obce. 37 % tázaných občanů vyjádřilo svoji spokojenost.

Spokojenost s výsledky práce obecního vedení

Graf č. 5a nám ukazuje procentuální míru spokojenosti dle jednotlivých otázek dotazníku.

Příští vedení obce?

Téměř 43 % dotázaných nemá představu koho by si při příštích volbách představovali na vedoucí pozici vedení obce. Mezi prvními třemi uvedenými jmény figurují stávající zastupitelé společně se starostkou obce.

Příští vedení obce?

Tabulka č. 2 nám ukazuje celkový počet získaných hlasů jednotlivých kandidátů. Do výpočtů byli zahrnuti kandidáti, kteří získali více než 10 hlasů.