Vyjádření Jakuba Martinka k organizaci letošního adventnímu koncertu:

Asi od roku 2009 do Držovic jezdí jeden pěvecký sbor, sbor jehož členem jsem i já, Jakub Martinek. Ano ten zastupitel obce Držovice, který položil mandát a přičinil se, že se budou opakovat volby. Letos se paní starostka Kolečkářová, i přes prvotní oslovení našeho sboru, rozhodla pozvání zrušit. Souvislost je zjevná.

Jelikož se naše vystoupení v Držovicích v uplynulých letech těšila značné oblibě, rozhodla se Iniciativa občanů Držovice tento sbor pozvat sama. Nicméně paní starostka rozhodla jinak, kaple je obecní majetek a žádný další koncert prostě nebude. Je to prosté, svým politickým oponentům zakázala vystoupit. Nepřipomíná Vám to zákazy umělcům z minulého režimu? Je doba adventu a ten pro mě znamená dobu, kdy jsou si lidé blíž, vzájemné porozumění, něha, taková oslava lásky, lidskosti a naděje. Když někdo tyto hodnoty pošlapává, jen proto by umlčel hlasy jiných lidí, tak to ve mě vyvolává opačný pocit, mám chuť řvát, mám chuť bojovat. Protože za věci jako je láska, svoboda lidí a jejich projevu, nebo lidskost, to jsou věci, za které stojí o ně bojovat. Pokud bych o tom, co se stalo mlčel, pokud bych to nechal být, připadal bych si, že to toleruju, že to schvaluju. To není správné. Říkám stop krutosti a zlobě. Jsou dobré pouze pro jedinou věc, abych poznal, že já takový nejsem. Že jsem lepší. Nenechám se šikanovat, jen proto, že máme profesně jiné názory.

Můžete si myslet, že se Držovice změnili k lepšímu a je to pouze její zásluha, obdivovat ji za to. A já Vám na to říkám jedno. Blanka Kolečkářová není jediná, kdo umí spravit silnice a budovy, vybudovat chodníky a zasadit stromy a dělat kulturu. Pokud vidíte Držovice jako hezčí místo pro život, není to nic jiného, než její povinnost a za to je placená. Já Vám mohu navíc garantovat, že se ode mě nikdy nesetkáte s tím, že bych chtěl umlčet Váš hlas jen proto, že si osobně či profesně nerozumíme.

Jak by se líbilo Vám, kdybyste se ráno probudili a měli na svém poli obcí navezený cizí materiál a nemohli tam nic pěstovat? Jak byste se cítili, kdyby Vám přes noc na příjezdové cestě vyrostly sloupky a vy se museli pokaždé doprošovat obecnímu úřadu, aby Vám je sklopil a dostali se ke svému majetku? Víte, jak se cítí lidé, kteří mají strach z každé bouřky, protože jim déšť vyplaví dům? A to jen proto, že starostka nemyslela na řádné odvodnění a rozhodně nespěchala s nápravou. Vy takovou zkušenost nemáte? Ale to přece nevadí, nebuďte slepí vůči utrpení jiných lidí. Stačí si položit tu jednoduchou otázku. Jak by mi asi bylo? Nezapomeňte, že se klidně zítra můžete ocitnout ve stejné situaci. V sobotu 4. února jsou volby a já očekávám, že všichni k těm volbám půjdeme a jasně řekneme, jakou cestu se dát. Přidáme k péči o majetek i péči o lidi?

Adventní koncert