Renata Čižmárová
Renata Čižmárová
43 let, vědecko-výzkumný pracovník

Milí spoluobčané, máme za sebou šest let práce, během kterých se nám podařilo zrealizovat spoustu investičních akcí a proinvestovat obrovské množství financí z dotačních titulů. Za posledních několik let se nám podařilo zcela změnit atmosféru mezi vedením obce a vámi občany a doufám, že se nám komunikace s vámi daří. Jsem ráda, že se tradice neformálních besed se zastupiteli obce ujala a stala se jakousi normou.

V letošních volbách jsme se se stávajícím vedením rozhodli kandidovat jako jedno uskupení a to z toho důvodu, že se nám naše spolupráce osvědčila. Máme pro Držovice stejnou vizi. Nejdůležitější pro nás nadále zůstává zpětná vazba občanů a transparentnost všeho co pro vás děláme. Konec konců nakládáme s finančními prostředky nás všech a to co děláme, děláme pro lidi.

V letošních volbách kandiduje 9 kandidátů. Přijďte tomu svému dát preferenční hlas.

ZPĚT