Představení některých kandidátů sdružení

Iniciativa občanů

Petra Charvátová
Mgr. Petra Charvátová
32 let, učitelka
Bez politické příslušnosti.

Jmenuji se Petra Charvátová. Je mi 32 let a Držovice obývám už čtvrt století. Jsem svobodná. Mám vystudovaný obor: Učitelství pro 1. stupeň a speciální pedagogika se zaměřením na logopedii (péče o klienty s poruchami řeči), surdopedii (péče o klienty s poruchami sluchu) a psychopedii (péče o klienty s mentálním postižením). Studium jsem absolvovala na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Již osmým rokem učím na prvním stupni. Měla jsem možnost učit na malotřídní škole a nyní vyučuji na jedné plně organizované prostějovské základní škole. Práce s dětmi mě vždycky naplňovala, svůj volný čas věnuji organizaci různých aktivit pro děti i dospělé (Vítání občánků, dětské karnevaly, Uspávání broučků, dětské dny vždy nějak tématicky zaměřené). Vedla jsem řadu dětských kroužků a snažila jsem se být dětem vzorem: vedla jsem pěvecký sbor, keramiku, šikovné ruce, dramatický kroužek, mažoretky. Letošním rokem jsem si dodělala kurz “Instruktor plavání” a chtěla bych pomáhat dětem i v tomto sportovním odvětví. Mezi mé záliby patří sportovní aktivity: cyklistika, turistika, lyžování, plavání; v hudbě hra na klavír a kytaru, zpěv.

Cítím se být přínosná i pro obec Držovice. Chtěla bych v obci obohatit kulturní a společenský život a pro děti organizovat více volnočasových aktivit. V tomto směru jsem velmi aktivní. Ráda bych do obce navrátila dodržování a prožívání tradic a přála bych si, aby se díky těmto aktivitám společně semkli všichni lidé dobré vůle.

ZPĚT