Oldřich Kočí
Oldřich Kočí
61 let, mechanik stavebních strojů

V zastupitelstvu obce Držovice působím již čtyři roky. V příštích čtyřech letech bych rád pokračoval v započaté práci na projektech, které se daří realizovat současnému zastupitelstvu. Zároveň důsledně prosazoval připomínky a návrhy občanů, zvlášť potom v okolí mého bydliště. Například osvětlení cesty kolem Romže a cesty k palírně. Stejně důležité je snažit se aktivně zapojit více občanů do dění v obci nejen prostřednictvím místních spolků.

ZPĚT