Iniciativa občanů

Marek Strouhal
Marek Strouhal
26 let, dispečer
Bez politické příslušnosti.

Moje rodina žije v Držovicích již 5. generaci, takže mám velice osobní zájem o dění v obci a odtržení od města jsem bral velmi pozitivně pro blaho celých Držovic.

Bohužel absolutně negativně vnímám dosavadní vedení obce, které mě ani po třetích volbách nepřesvědčilo o tom, že se obec ubírá správným směrem a zájmům, kvůli kterým jsme se odtrhli od Prostějova. V počátku směšným vyrovnáním od města, přes „nerealizaci“ nutné hloubkové kanalizace, absurdní „nečerpání “ dotací, až po v poslední řadě eskalující problémy a nespokojenost spoluobčanů se starostkou obce. Tyto okolnosti a mnoho dalších mě přiměly se přidat k Iniciativě občanů za Držovice, protože za těch 10 let samostatnosti se v obci mohly změnit věci daleko podstatnější a realizovat daleko potřebnější projekty než doposud.

5 let pracuji v mezinárodní autodopravě a v segmentu požární ochrany, kde jsem se za 3 roky vypracoval na pozici vedoucího pracovníka a nyní mám na starosti 12 zaměstnanců, které musím, i mimo organizace a administrativní stránky věcí, řídit a mentorovat. Ve volném čase se rád věnuji grafice, tvorbě plakátů na nejrůznější akce a mimo jiné i tvorbě Držovického zpravodaje iniciativy. Svůj talent a schopnosti bych proto rád nabídl i při správě naší obce.

ZPĚT