Marek Strouhal
Marek Strouhal
32 let, marketingový manažer

Jsem dlouholetý člen Iniciativy občanů Držovice a od minulých voleb působím v naší obci jako předseda kulturní komise, člen kontrolního výboru a aktuálně i jako zastupitel. Pracuji jako marketingový manažer a grafický designér. Donedávna jsem editoval Držovický zpravodaj a nyní se podílím na grafické podobě propagačních materiálů pro nový spolek Floriánek a stejně tak i pro potřeby naší obce.

Mezi moje preference patří stále kulturní a společenský život v obci s podporou místních spolků. Jsem rád, že se svými kolegyněmi a kolegy v kulturní komisi jsme pro vás schopni připravit tradiční každoroční akce, které se těší stále velké oblibě a návštěvnosti.

Letošní léto proběhly pod mou taktovkou nově i letní kina a další „netradiční akce“ a programy pro vás samozřejmě budeme připravovat i v budoucnu. Velmi si cením ochoty a součinnosti při pořádní akcí s jednotkou SDH.

Dále mezi mé priority neopomenu zmínit i co nejsnadnější občanskou informovanost a transparentnost vedení obce, stejně jako dokončení klíčových prvků infrastruktury od dešťové kanalizace po dokončení chodníků a parkovacích míst, pro snadnější dopravní obslužnost všech občanů.

Mezi novými připravovanými projekty vidím největší prioritu ve vybudování nové základní školy a rozvoje obce v otázce ekologie a udržitelnosti. Návrh nového informačního systému cedulí a směrovek pro snadnější orientaci v obci.

Moje heslo zní: Progresivní obec s láskou k tradicím!

ZPĚT