Lucie Nejedlá Janovská

Lucie Janovská Nejedlá
41 let, advokátka

V Držovicích bydlím od roku 1990 a mou profesí je advokacie. Již několik let poskytuji naší obci právní poradenství. Vystudovaný mám také obor rekreologie, díky kterému se v naší obci snažím rozvinout volnočasové aktivity jak pro děti, tak i dospělé. Jsem také členkou kulturní komise a aktivně se podílím na přípravě všech kulturních akcí, které pro vás obec Držovice pořádá.

V tomto roce jsem založila spolek Floriánek Držovice, který se zabývá sportovními aktivitami, mimoškolním vzdělávacím programem a kulturní činností. Mým cílem je, aby se aktivně pozvedl kulturní a sportovní život v obci a vzájemná spolupráce jednotlivých spolků v obci. Obec Držovice významnou měrou podporuje jak kulturní, tak sportovní akce a je ochotna spolupracovat na dalším rozvoji v této oblasti.

Jako další prioritu, se kterou kandiduji do letošních voleb, považuji transparentnost vedení obecních záležitostí.

ZPĚT