Iniciativa občanů

Jaroslav Studený
Jaroslav Studený
51 let, podnikatel
ODS

V rámci občanského sdružení Držovice jsem byl jedním z iniciátorů odtržení Držovic od Prostějova. Paní Kolečkářová se tohoto procesu účastnila pouze na začátku. A když došlo na lámání chleba a jednalo se, jestli vypsat referendum o odtržení Držovic, tak od tohoto kroku upustila a odešla z Občanského sdružení Držovice. Její vize spočívala v tom, že Držovice zůstanou okrajovou částí Prostějova, probojovat se do zastupitelstva Prostějova. Žádost o vypsání referenda o odtržení Držovic nepodepsala.

Pokud k tomu dostanu příležitost, bych za prvé razantně změnil dosud laxní, celkově tristní, přístup k čerpání dotačních titulů. Nejde jen o fondy Evropské unie, ale taky od ministerstva pro místní rozvoj, životního prostředí a další. Za celou dobu samostatnosti, zde nepadla jediná žádost o dotaci na investiční akci typu opravy či výstavby chodníků, rekonstrukce hasičské zbrojnice, mateřské školy, obecního domu, nebo na opravu silnic. Držovice táhly veškeré investice na svých bedrech a to chci změnit.

S tím souvisí druhý úkol. Dobudování chybějících a opravy starých inženýrských sítí. Celá řada občanů požádala o to, zda by mohlo být elektrické vedení umístěno do země. Ztroskotalo to na tom, že starostka stanovila cenu za zřízení věcného břemene na 700 Kč/m kabelů! To je nehorázně přemrštěné v porovnání s ostatními obcemi.

A v neposlední řadě vydatnější podpora všech spolků v Držovicích, ať už jde o benjamínka mezi místními spolky RC Sluníčko, nebo o zahrádkáře, sokoly, chovatele nebo hasiče. Současně bych sdružil naši obec do spolku obcí mikroregionu a do MAS (Místní Akční skupina) aj. Držovice jako jedna z mála obcí v žádném takovém spolku nefiguruje. Obce mikroregionu mezi sebou dělají různé akce pro své občany, i pro děti. MAS je sdružení nejen obcí, ale i občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelů. Funguje na principu místního partnerství, cílem je podpora a rozvoj venkova. Kromě toho společně postupují při získávání finanční podpory z Evropské unie a z národních programů pro svůj region.

Ve vedení obce jde předeším o komunikaci s lidmi a o dělání kompromisů. Bez toho bych nemohl mít prosperující firmu a na obci tomu není jinak. O tom, že toto je správná cesta jak vycházet s lidmi, hovoří minimální fluktuace zaměstnanců, kterou ve firmě mám. Můžu mít s někým rozdílný názor, ale měl bych se snažit dojít k nějakému kompromisu.

ZPĚT