Iniciativa občanů

Jana Františka Kreplová
Jana Františka Kreplová
58 let, místostarostka
Bez politické příslušnosti.

Do zastupitelstva obce Držovice kandiduji jako nezávislý kandidát. Jsou to necelé dva roky, kdy jsem byla v předčasných volbách Vámi zvolena do zastupitelstva.

Proč opět kandiduji? Protože od rozdělané práce se neodchází.

Na začátku října se budete rozhodovat o novém zastupitelstvu. Zastupitelstvo obce jsou Vámi zvolení občané, kteří na sebe berou odpovědnost, jakým směrem se obec Držovice další čtyři roky bude ubírat. Je radostí spolupracovat s týmem lidí, který za 18 měsíců změnil přístup k obecním záležitostem, narovnává vztahy mezi vedením obce a občany, usiluje o transparentnost úřadu a respektuje názory Vás všech.

Během krátké doby se tomuto zastupitelstvu podařilo ukázat, že lze k rozvoji obce efektivně využívat nabízené dotační tituly.

Za prioritu číslo jedna považuji nejen dostavbu chybějících inženýrských sítí, ale i pokračování v úsilí o zkvalitnění a důstojnost života našich starších spoluobčanů vybudováním dostupného bydlení.

Při rozhodování ve veřejných věcech budu prosazovat zdravý rozum, účelné hospodaření ku prospěchu Vás všech.

ZPĚT