Jana Františka Kreplová
Jana Františka Kreplová
62 let, místostarostka

Vážení spoluobčané, v naší obci působím na pozici místostarostky již šest let a v mých prioritách se toho mnoho nezměnilo. Nadále pro mě zůstává stěžejní kulturní život a pohodová atmosféra mezi občany. Co se investičních akcí týče, soustředím se na monitoring vhodných dotačních titulů.

Pokud bych měla své priority shrnout do několika málo bodů, budou to následující:

ZPĚT