Iniciativa občanů

Jakub Martinek
Jakub Martinek
28 let, úředník
Bez politické příslušnosti.

Žiju tady v Držovicích bezmála 28 let. Mám tu hodně lidí ze své rodiny a přátel. I když mám rád chvilky o samotě, tak většinou chci trávit svůj čas mezi těmi, které mám rád a pak už je mi více méně jedno, co podnikáme.

V Držovicích bych se chtěl především zaměřit na změnu přístupu k lidem. Vím, že spousta z Vás s tomto ohledu se současným vedením nemáte výhrady. Ovšem, taky spousta Vás od obce nic nepotřebovali. Nemám rád dvojí metry, klientelismus a směšování osobní a profesní roviny, to je podle mne jedna ze zásadních věcí. Sám pracuji na pozici, kdy musím zjišťovat a rozhodnout, zda jsou požadavky někoho jiného oprávněné či nikoliv. Především je mou povinností postarat se o to, abych podal vysvětlení a argumenty, proč požadavek splnit nejde.

Další věc, která mě docela trápí, a chci se zasadit o změnu, jsou žádosti o dotace. Na to kolik se provádělo v Držovicích investičních akcí a teď myslím různé opravy, rekonstrukce ať už chodníků, cest a budov, tak jsme se na to ani nepokusili získat žádnou dotaci. Současné vedení bylo u moci deset let. Teď jsme tady my a říkáme, dovedeme to co oni a máme za to, že lépe. Budeme se chovat ke všem stejně bez rozdílu, slušně. Budeme žádat o dotace, s dotacemi nám zbyde více našich peněz, které zase můžeme investovat jinam v obci. A rozhodně to nebudou naschvály typu sloupky s řetízky, sklopné sloupky a sutí zavezené soukromé pozemky. Dejte nám šanci to dokázat!

ZPĚT