Iniciativa občanů

Hana Doleželová
Hana Doleželová
43 let, mateřská dovolená
Kronikářka Sdružení dobrovolných hasičů.
Bez politické příslušnosti.

Držovice jsou má rodná obec. Žiji zde celý svůj život (a že už je to nějaký pátek 😃). Již 25let pracuji jako zdravotní sestra a svou práci považuji za své poslání.

Od roku 2002 jsem členkou Sdružení dobrovolných hasičů a přestože se na práci sboru již několik let nepodílím aktivně, zastávám i nadále funkci kronikářky. Činnost hasičů a ostatních spolků považuji za velmi přínosnou pro společenský život v obci a nesmírně oceňuji vstřícný přístup současného vedení k těmto organizacím.

V současné době jsem na mateřské dovolené. Nejen pro sebe a své tři děti si přeji, aby naše obec vzkvétala nejen na pohled a aby se nám zde všem společně žilo dobře.

Podporuji současné vedení obce, neboť jsem přesvědčená, že zde nyní působí lidé čestní, zodpovědní a přístupní komunikaci s lidmi, což považuji za velmi důležitou a pozitivní změnu. Domnívám se, že ve vedení obce by měli stát lidé, kteří preferují zájmy občanů před vlastními ambicemi a kteří usilují o to, aby naše obec byla nejen krásná pro oko, ale také, a to především, funkční a harmonická. Věřím, že směr, jakým se naše obec vydala od posledních voleb, je tou správnou cestou, po níž se, jak doufám,všichni rádi pustíme dál.

ZPĚT