Iniciativa občanů

Eva Klevetová
Eva Klevetová
61 let, důchodce
ODS

Volby do zastupitelstva obce, občané si volí své zástupce , kteří se společnými silami snaží rozhodovat o hospodaření obce ku prospěchu všech.

Tak by to mělo být i v Držovicích. Před deseti roky po referendu o samostatnosti a při přípravě prvních voleb nám bylo všem jasné, co chceme. Šlo nám hlavně o investice, kterých se nám nedostávalo. Bylo pro nás na prvním místě vybudování kanalizace a ostatních inženýrských sítí. Referendem se rozhodlo o samostatnosti Držovic a bylo to naposledy, kdy bylo zřejmé, jak dokáže být obec jednotná a v jakém počtu se lidé dostavili, aby přispěli svým hlasem.

Začátky byly jistě náročné, ale je škoda, že se nejednalo o společné úsilí. Všem se nám líbí, když je obec upravená, jsou vysázeny stromy a květiny. Nemáme ale provedenou rekonstrukci inženýrských sítí, a i když máme vzhledově pěkné ulice, to zásadní, co jsme si přáli, nám uniklo. Veškerý dojem je pryč, když se člověk nemůže zhluboka nadechnout.

Jako nejdůležitější vidím rozpočet obce, který by měl být sestaven jako kolektivní dokument, všem srozumitelný a přístupný. Zde jsem za změnu ve provádění rozpočtových opatření v pravomoci starosty. U nás se jednalo, tím se naprosto vymykáme, o částku 10 milionů korun v pravomoci jedné osoby. To není kolektivní úsilí.

Pokud je schválen územní plán obce a plán rozvoje obce, jsou dveře k dotacím a finančním podporám otevřené. V tuto chvíli by měl být jediný cíl obce, dát dohromady uspořené finanční prostředky za posledních 10 let a pustit se do rekonstrukce inženýrských sítí. Ty jsou základem dobře fungující obce a vše ostatní je jen kosmetická úprava.

ZPĚT