Iniciativa Občanů Držovice

Vážení přátelé. Máme výsledky složení nového zastupitelstva Držovic. Srdečně Vám děkujeme za tuto masivní podporu a těšíme se, až budeme opět moci začít pracovat.

Iniciativa občanů Držovice a Za Držovice 2018
Jsme volné uskupení občanů Držovic, kteří se začali organizovat během roku 2016.

Během léta 2016 se nám podařilo zorganizovat dvě besedy občanů se zastupiteli obce. Cílem těchto besed bylo započít komunikaci s obecním úřadem a jejími zastupiteli a ukázat občanům, že nám dění v obci není lhostejné a něco je opravdu potřeba rycle změnit. Jsme toho názoru, že pouhé naříkání nad situací v Držovicích nic nevyřeší a nejlepší způsob řešení problémů je o nich mluvit. Tato setkání měla sloužit jako zpětná vazba zastupitelům a jedinečná příležitost dozvědět se co si lidé myslí, co je trápí a s čím jsou naopak spokojeni. Během první besedy jsme také prezentovali výsledky průzkumu veřejného mínění, který jsme v obci zorganizovali.

Proč jsme organizovali besedy a nepřišli přímo na obecní úřad nebo na zasedání zastupitelstva?

Jak mnozí z vlastní zkušenosti víte, na zasedání zastupitelstva obce se nelze otevřeně ptát. Je dovoleno mluvit pouze těm, kteří se přihlásí do rozpravy a to pouze k předem ohlášenému tématu. Čas který jednací řád občanům poskytuje, je zkrátka příliš krátký a ochota představitelů obce malá. Bohužel jsou známy i situace kdy si místostarostka obce sundala hodinky a tomu kdo dostal v rozpravě slovo stopovala čas. Nežádáme změnu jednacího řádu, ale nechat někoho domluvit a vyjádřit se je základem slušnosti. Zpětná vazba je zdravou součástí každé demokratické společnosti a věříme, že i v Držovicích je prostor pro nás pro všechny.

Nové volby

Pozvání na naše besedy přijali 3 zastupitelé. Ti byli posléze vyzváni některými občany Držovic, aby ze svých funkcí odstoupili. Více informací naleznete v sekci Rozpadnutí zastupitelstva. V obci byly následně vyhlášeny předčasné volby, které se konaly v 4. února 2017. K těmto volbám přišel rekordní počet voličů a to celých 68,31 %, tedy více než k referendu o odtržení od Prostějova. Členové Iniciativy a hnutí Za Držovice získali 5 křesel a bývalá starostka Kolečkářová a místostarostka Pavlíčková Hlebová zůstaly v opozici. Paní Kolečkářová byla na ustavujícím zastupitelstvu zvolena jako předsedkyně Kontrolní komise. Nicméně obe dámy zůstaly ve svých funkcích nečinné a žádného z následujících zastupitelstev se nezúčastnily. Dne 13. dubna 2017 obě na své funkce rezignovaly. Společně s nimi rezignovali i jejich náhradníci - Ing. Konečná a pan Hrdlička. Funkcí se ujali Bedřich Kovařík a Bohumír Nadymáček, který nahradil Blanku Kolečkářovou v Kontrolní komisi obce.